Jumat, 01 Maret 2013

Tentang Pemuda


Wahai Pemuda, Adakah Kamu Menyedari Mengapakah Kamu Diciptakan dan Apakah Kepentingan Kamu?

Kamu dicipta untuk membenarkan tujuan 'ubudiah kepada Allah swt dan memandu ummat ke arahnya, juga kamu menerima tugasan dan pimpinan yang telah diletakkan di atas bahu kamu : (Dan tidaklah Aku jadikan jin dan manusia itu melainkan daripada untuk beribadah kepada Ku) Az-Zariyat : 56

Dan kamu dijadikan juga untuk beriltizam kepada manhaj Rabbani yang tidak dibawa oleh kebatilan walaupun secebis, bahkan manhaj ini diturunkan daripada al-Hakim dan al-Hamid : (Dan barangsiapa yang mencari dien selain daripada Islam, maka tidak akan diterima buat selama-lamanya dan dia di akhirat kelak adalah terdiri daripada golongan yang rugi).
Ali 'Imran : 75

Dan kamu dijadikan untuk memberikan wala' dan ketaatan hanya kepada Allah, Rasul Nya dan golongan yang beriman : (Sesungguhnya pemimpin kamu adalah Allah, Rasul Nya dan orang yang beriman yang mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, serta mereka itu tetap ruku'. Dan barangsiapa yang berwalikan Allah, Rasul Nya dan orang yang beriman, maka sesungguhnya Parti Allah itulah yang pasti menang)
Ali 'Imran : 109

Adapun kepentingan kamu yang agung yang telah ditaklifkan oleh Allah dengan tujuan-tujuan tersebut dan untuk tujuan-tujuan tersebut maka disimpulkan kepada menegakkan hukum Allah di bumi ini, mengeluarkan hamba-hamba Allah daripada mengabdikan diri sesama makhluk kepada pengabdian terhadap Allah, dan daripada kesempitan dunia kepada keluasannya, dan daripada kezaliman kekufuran kepada keadilan Islam... (ikhrajul 'ibad min 'ibadatil 'ibad ila 'ibadatillahi, wa min dhayyiqid-dunia ila si-'atiha, wa min jauril kufri ila 'adlil Islam)

Kemudian Tahukah Kamu Wahai Pemuda - Dengan Apakah Kamu Akan Melaksanakan Tujuan Tersebut?

Kamu akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut dengan lima sifat asasiah :
1.    Keimanan yang benar yang tidak sekali-kali akan bergoyang dan tidak mudah patah (Sesungguhnya orang mu'minun itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul Nya, kemudian mereka tidak sekali-kali berasa ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta mereka, malah dengan diri mereka sendiri pada jalan Allah. Merekalah golongan yang benar.) Al-Hujurrat : 15

2.    Keikhlasan yang benar yang tidak mengenal kepura-puraan dan bermuka-muka (Dan tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah secara ikhlas dalam menjalankan agama dengan lurus, dan mendirikan solat serta mengeluarkan zakat. Dan itulah agama yang benar.) - Al-Bayyinah : 5

3.    Tekad yang teguh yang tidak mengenal takut dan gentar (Golongan yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada Nya, tetapi mereka tidak takut kepada selain daripada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan.) - Al-Ahzab : 39

4.    Kerja yang berterusan tanpa penat dan letih (Dan katakan -wahai Muhammad- Bekerjalah kamu semua, maka Allah akan melihat pekerjaan kamu, begitu juga dengan Rasul Nya dan golongan yang beriman. Dan kamu semua akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui akan perkara yang ghaib dan nyata, lalu Dia akan memberitahu setiap apa yang kamu lakukan.) - At-Taubah : 214

5.    Pengorbanan yang tulus yang tidak kenal selain daripada kemenangan atau syahid(Adakah kamu mengira kamu senang-senang akan masuk syurga sedangkan tidak datang kepada kamu seperti mana yang pernah dialami oleh mereka sebelum kamu. Mereka ditimpa mala petaka dan kesengsaraan serta digoncangkan -dengan pelbagai cubaan- sehingga Rasul dan golongan yang beriman berkata: Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.) - Al-Baqorah : 214

Realitinya, kelima-lima sifat ini adalah ciri-ciri yang ada pada pemuda-pemudi yang membenarkan janji Allah kepada mereka, daripada sifat-sifat as-syabab yang tidak takut kepada celaan dan cercaan kerana Allah... kerana asas kepada IMAN adalah HATI YANG CERDIK, asas kepada IKHLAS adalah  JIWA YANG BERSIH, asas kepada 'AZIMAH adalah JIWA YANG KUAT, asas kepada AMAL adalah KEMAHUAN YANG CERGAS, dan asas kepada TADHIYYAH adalah 'AQIDAH YANG BENAR, inilah sifat-sifat yang tidak mungkin terkumpul kecuali pada golongan syabab dan tidak mungkin dimiliki kecuali oleh pemuda-pemudi yang beriman.

Justeru, syabab mu'min sama ada pada zaman dulu atau pun pada hari ini dalam setiap marhalah yang berlaku dalam sejarah kebangkitan umat Islam, mempunyai kekuatan yang tidak pernah pudar, izzah dan karamah yang sentiasa bangkit : (Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka.) - Al-Kahfi : 13.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar